Menu

Zoologická zahrada Hodonín se  pravidelně připojuje k záchranným aktivitám, které vyhlašuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Ty jsou zacíleny buď na konkrétní oblast (jihoamerické deštné lesy, Madagaskar, jihovýchodní Asie apod.) či na skupiny zvířat, kterým hrozí vyhubení (tygři, želvy, nosorožci, obojživelníci…). Kampaně mají za cíl seznámit širokou veřejnost s danou problematikou, získat finanční prostředky na konkrétní záchranné projekty, příp. poskytnout náměty, jak mohou lidé sami pomoci. 

Kampaň 2016-2017: "Let it grow" - "Nechme je žít a růst"

 

Cílem této kampaně je poukázat na ohrožení a snižování biodiverzity  neboli rozmanitosti živých organismů v původních evropských ekosystémech. Lidskou činností způsobujeme degradaci ekosystémů a životního prostředí, ohrožení populací mnoha druhů a úbytek nenahraditelných přírodních zdrojů, což vše znamená značné snižování biodiverzity. Odhaduje se, že úbytek biodiverzity je v současné době 100 až 1000krát rychlejší, než kdyby byl způsoben pouze přírodními procesy. Navíc se tlak na ekosystémy spíše zvyšuje - zvyšuje se poptávka po zemědělské půdě, potravinách atd. 

Do kampaně se může zapojit každý z nás například umisťování ptačích budek, omezování chemických postřiků, zachování starých ztrouchnivěkých stromů, které jsou domovem mnoha živočichů, výsadbou květin a ovocných stromů a mnoho další.

Účasti v této kampani v orce 2016 se Zoo Hodonín zhostila vyhlášením literární a výtvarné soutěže, jíž se zúčastnilo 185 žáků z deseti ZŠ a SŠ z Hodonína a okolí. Snahou bylo nejen seznámit s danou problematikou širokou veřejnost, ale především aktivně zapojit žáky a studenty, tedy možnou budoucí generaci ochránců přírody. Ti v soutěži na dané téma vytvářeli informační plakáty, malby, kresby, koláže, úvahy či básně. Celkem jich do zoo poslali na tři sta. Slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům se uskutečnilo při příležitosti oslavy Dne dětí. Vystavené soutěžní práce mohli návštěvníci zhlédnout v areálu zoo od dubna do června.