Menu

Den Země slavíme v zoo už tuto neděli

Stromy kolem nás. Takové téma pro letošní oslavy Dne Země  zvolili jejich pořadatelé, jimiž jsou již tradičně Město Hodonín, SVČ – Ekocentrum Dúbrava, zoologická zahrada a jejich partneři.Více než na dvou desítkách  stanovišť v  zahradě  Ekocentra a v areálu zoo U Červených domků  budou na děti čekat nejrůznější úkoly se stromovou tématikou.Účastníci se mohou těšit na  lanové  a další sportovní aktivity,  stromové vědomostní kvízy, tvořivé worshopy i  smyslové poznávání. Na jednom ze stanovišť se například děti promění v malé badatele  a budou pozorovat a zkoumat stromy pod mikroskopem a s pomocí lup. Program připravuje  také Sdružení Benatura, OS ČČK, OS Oáza, Tespra Hodonín  a další neziskové a zájmové organizace.  

Start akce bude jak v areálu Ekocentra, tak v areálu zoo U Červených domků. Na obou místech si soutěžící mohou vyzvednout startovní kartu  a nakonec i zaslouženou odměnu. Dětští účastníci Dne Země navíc mohou vstoupit zdarma do zoo. Začátek akce je ve 14.00, její konec je stanoven na sedmnáctou.