Menu

Oslava mezinárodního dne biodiverzity bude zaměřena na želvy

 

V neděli 21. května oslavíme v Zoologické zahradě Hodonín Mezinárodní den biodiverzity jehož  hlavním cílem je zvýšit obecné povědomí o ohrožení biologické rozmanitosti a také zpomalit tempo úbytku rostlinných a živočišných druhů na naší planetě.

Návštěvníky čeká bohatý program tematicky věnovaný mořským želvám a jejich ochraně. Připraveny budou želví soutěže, hry a výtvarné dílničky. Do projektu se zapojila také řada škol z Hodonína a okolí. Žáci připravily prodejní předměty s želvím motivem, jejichž koupí návštěvníci přispějí na ochranu mořských želv. V 15.00 proběhne ve vzdělávacím centru přednáška a  diskuze s Hanou Svobodovou,  koordinátorkou projektu Mořské želvy.

 

Projekt na ochranu mořských želv v Indonésii v hodonínské zoo odstartoval v lednu roku 2017, kdy se jeho koordinátorka Mgr. Hana Svobodová, která se ochraně těchto ohrožených plazů dlouhodobě věnuje, stala terénním biologem hodonínské zoo. Více o projektu: http://www.morskezelvy.cz/

Organizace spojených národů vyhlásila 22. květen za mezinárodní den biologické rozmanitosti, s hlavním cílem zvýšit obecné povědomí o problematice ohrožení biologické rozmanitosti na celém světě.“Biodiverzita”, neboli biologická rozmanitost, znamená rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Hlavním globálním nástrojem pro ochranu biodiverzity je Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD), která má k dnešnímu dni 196 smluvních stran včetně České republiky. V největším ohrožení jsou zejména tropické ekosystémy, které jsou systematicky devastovány vypalováním a kácením pro hospodářské a průmyslové účely a také mořské ekosystémy, které jsou vystaveny enormnímu tlaku průmyslového rybolovu.