Menu

Zookroužky

Přihlášku do kroužku si můžete stáhnout zde http://www.zoo-hodonin.cz/upload/Vzdělávání/prihlaska_krouzek_2016-17.pdf

Teraristický kroužek bude v letošním roce spojen z organizačních důvodů s kroužkem přírodovědným. Zájemci nechť tedy přijdou ve výše uvedený den.