Výukové programy

Rezervace výukových programů a prohlídek:

Bc. Šárka Krakovská, tel: 724 024 096 , vzdelavani@zoo-hodonin.cz

Organizační pokyny pro objednávání výukových programů

Programy je nutno objednat předem na uvedených kontaktech, při objednání emailem vyčkejte na potvrzení termínu.

Žáci zaplatí pouze vstup do zoo (70Kč), výukové programy i prohlídky zoo jsou ZDARMA. Učitelé mají vstup zdarma (1 dospělý na 15 žáků, 1 dospělý na 10 dětí předškolního věku).

Platit lze hotově na pokladně zoo (prosíme vyberte peníze od žáků dopředu, abychom se nezdržovali individuálním placením každého zvlášť. Platbu na fakturu prosím nahlaste předem.

Programy lze hradit také z projektu ŠABLONY, informujte nás o této možnosti dopředu.

Pokladna zoo se otevírá každý den v 9.00 hodin, dříve bohužel není vstup do zoo možný. Lektoři na vás čekají u pokladny zoo.

Za žáky zodpovídá po celou dobu trvání výukového programu pedagogický doprovod z jejich školy. Zoo Hodonín odpovídá za obsahovou a metodickou stránku výuky, zatímco pedagogický doprovod má odpovědnost za chování a bezpečnost účastníků výukového programu. Lektor  zoo má právo kdykoliv ukončit výukový program v případě nevhodného chování žáků.

Výukové programy probíhají od září do června, a to pouze v pracovní dny. Začátek programu je v 9:00, v 10:15 nebo 11.30. Jiné časy jsou možné po individuální domluvě. Prosíme o dochvilnost, programy nemůžeme časově posouvat, po vašem programu následuje další program a narušili bychom tak celý harmonogram. Pokud plánujete s dětmi svačinu, časově si ji naplánujte před programem nebo po jeho skončení tak, abychom mohli v domluvený čas začínat program.

Program je určen pro jednu třídu (max. 30 žáků) a to stejně starých žáků. Pokud máte větší skupinu dětí, můžeme ji rozdělit na dvě skupiny. Najednou jsme tedy schopni realizovat výuku pro max. 60 žáků rozdělených na dvě skupiny po 30 žácích.

Délka programu je přibližně 60 minut. Na jiném časovém rozmezí se lze individuálně domluvit.

Na program není nutné nosit přezůvky, psací ani jiné školní potřeby.

Obsah je vždy přizpůsoben věku a zájmu žáků. U stejného druhu programu tak může být obsah a forma výuky např. u 6. třídy a 9. třídy ZŠ rozdílná.

Výukové programy pro MŠ jsou vhodné pro předškolní děti, pro mladší děti MŠ doporučujeme prohlídku zoo s krmením kontaktních zvířat.

Výuka probíhá dle anotace programu v areálu zoo či vnitřní učebně, popřípadě kombinaci obojího a probíhá za každého počasí.

Některé z programů lze realizovat i přímo u vás. Cena je 50 Kč/žák, u mimohodonínských škol v rámci okresu Hodonín připočítejte k ceně paušál 300 Kč.

Výjezdové výukové programy na školách v měsících duben-červen neprobíhají.

Po dohodě připravujeme také projektové dny na míru, které mohou být v rozsahu 2 – 4 hodin. Jejich obsah záleží na individuální domluvě. Cena projektového dne je 70Kč na žáka (jako u ostatních výukových programů) + 1000Kč za každou další hodinu (bez ohledu na počet žáků, max. však 30).

Příklad: Za tříhodinový program tak zaplatí třída o 20 žácích 1400Kč základ + 2000Kč za další 2 hodiny, dohromady tedy 3400Kč.

VOLNÉ TERMÍNY NA VÝUKOVÉ PROGRAMY SI MŮŽETE VYHLEDAT V TÉTO TABULCE: