Zookroužky

Přírodovědný kroužek

Děti poznávají přírodu prostřednictvím enviromentálních a badatelských aktivit, pečují o zvířata v zoo, chodí na vycházky do přírody a hrají tematické hry.

Určeno pro děti od 6 do 14 let se zájmem o přírodu.

Každé liché úterý 15:00-16:30 (děti od 6 do 8 let)

Každé sudé úterý 15:00-16:30 (děti od 9 do 14 let)

Cena: 1000 Kč/rok

Začínáme 3. října 2023

Přihlášku si můžete vyzvednout na pokladně zoo nebo stáhnout zde:

Kontaktní osoba: Margita Přikrylová, +420 770 642 226, marketing@zoo-hodonin.cz