Menu

Letošní Den Země? Cesta kolem města

Hodonín - Cesta kolem města. Takové téma pro letošní oslavy Dne Země v okresním městě zvolili jejich pořadatelé, jimiž jsou již tradičně Město Hodonín, SVČ – Ekocentrum Dúbrava, zoologická zahrada a jejich partneři.  Zatímco loni se veškeré aktivity odehrávaly na „indiánské stezce“, letos se SVČ a Ekocentrum Dúbrava jako garant programu rozhodlo zajít poněkud blíž. „Pomalu zapomínáme, že ve městě samotném, ale i v jeho okolí, máme spoustu přírodních a historických zajímavostí. Právě ty chceme účastníkům oslav Dne Země, jež budeme nazývat mladými cestovateli, připomenout prostřednictvím  patnácti stanovišť, která jsme pro ně připravili,“ řekl pedagog volného času Ekocentra Dúbrava Miroslav Zimek.

Cestovatelské putování začne tentokrát v areálu U Červených domků bezprostředně sousedícím se zoologickou zahradou, kde účastníci dostanou startovní kartu a pokusí se splnit první úkoly. Pokračovat odtamtud budou přes další stanoviště cestou na Ekocentrum, kde na závěr obdrží malou výbavu na své příští cesty za poznáním. „Kromě mapky s vyznačenými zajímavými místy dostanou cestovatelský balíček s malým kompasem, notýskem a pastelkami. Jeho součástí budou i samolepky, které si poté, co příslušná místa v příštích dnech děti se svými rodiči navštíví, do své mapky nalepí,“ objasnil Miroslav Zimek pointu takto koncipované akce, jejíž atmosféru doplní Muzikoterapeutické bubnování a bluegrassová skupina Popojedem.

Oslava svátku Země se uskuteční v neděli 19. dubna od 14.00 do 17.00 a vstup na ni je pro všechny zdarma. Děti do 15 let, které se prokáží startovní kartou, mohou zdarma navštívit i zoologickou zahradu. 

Bohuna Mikulicová