Menu

Připojujeme se k celosvětovému úsilí o záchranu kriticky ohroženého „asijského jednorožce“

Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), jejížm členem je Zoo Hodonín, se
připojuje k celosvětovému úsilí o záchranu kriticky ohroženého
„asijského jednorožce“. Podpoří vznik prvního chovného centra
pro saolu na světě.
 
Na Valné hromadě pořádané v Safari Parku Dvůr králové nad Labem o tom
jednohlasně rozhodli ředitelé českých a slovenských zoologických zahrad, které jsou
členy UCSZOO.
(http://www.zoo.cz/)
Saolu, vzácného asijského kopytníka, jehož objev se stal zoologickou senzací 20.
století, nikdy nechovala žádná zoologická zahrada na světě a žádný biolog ji zatím
nespatřil ve volné přírodě. I přesto zoologické zahrady a další organizace po celém
světě podporují úsilí, které představuje poslední naději na záchranu tohoto kriticky
ohroženého druhu. Tou by mohlo být založení populace saoly v lidské péči
prostřednictvím prvního záchranného chovného centra na světě. V rámci
koordinované kampaně na jeho vznik přispělo již 22 evropských a severoamerických
zoologických zahrad částkou více než 350 tisíc dolarů. Unie českých a slovenských
zoologických zahrad se rozhodla připojit se k těmto snahám a záchranu saoly rovněž
finančně podpořit. Pro záchranný projekt poskytne 100 tis. Kč! Po Zoo Zlín, Zoo Praha,
Zoo Ostrava a Zoo Plzeň, které tento ochranářský projekt již podporují, se tímto do
projektu přímo zapojuje dalších 16 českých a slovenských zoo!
Saolu vědci objevili v roce 1992 v Annamském pohoří na hranicích Laosu a Vietnamu.
Navzdory intenzivním snahám Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) o ochranu
jejího přirozeného prostředí saolu stále významnou měrou ohrožuje komerční pytláctví,
díky němuž se tento druh dostal na pokraj vyhynutí. Podle odhadů přežívá v přírodě
pravděpodobně nanejvýš 100 jedinců. Posledním řešením kritické situace saoly je
vybudovat chovné centrum, založit koordinovaný chovný program a vytvořit
životaschopnou záložní populaci saoly v lidské péči pro případ jejího vymření v přírodě.
Pracovní skupina pro saolu (Saola Working Group) v rámci IUCN ve spolupráci
s vietnamskou a laoskou vládou spustila 1. října 2017 kampaň na shromáždění
finančních prostředků, které použije k založení záchranného chovného centra ve
Vietnamu a ke zlepšení ochrany lesních oblastí Vietnamu a Laosu pro případné vypuštění
saoly zpět do volné přírody.
Dosud byly získány dary od 22 zoologických zahrad a spolupracujících organizací
v Evropě a Severní Americe. „I když bude záchranný chovný program riskantním
počinem, neboť o způsobu života, chování a rozmnožování saol zatím nic nevíme, je to
jediná zbylá možnost, jak zachránit toto úchvatné zvíře před vyhubením,“ říká Bill
Robichaud, koordinátor Saola Working Group IUCN.
Ačkoliv je saola obyvatelem lesů jihovýchodní Asie, do její ochrany se zapojují i instituce
v České republice a na Slovensku. „Unie českých a slovenských zoologických zahrad si je
vědoma nevyčíslitelné hodnoty saoly i zcela neodkladné nutnosti podniknout co
nejrychlejší a nejefektivnější opatření pro záchranu tohoto vzácného druhu. Jednotlivé
členské zoologické zahrady se rozhodly svými příspěvky vyjádřit svůj jasný závazek
k ochraně nejen saoly, ale i další ohrožených divokých zvířat,“ vysvětluje Mgr. Erich
Kočner, prezident UCSZOO a ředitel Zoo Košice. Stavbu centra již podpořila i Evropská
asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která během prvních pěti měsíců
kampaně přispěla částkou vice než 15 tisíc dolarů.
„Zoologické zahrady patří dlouhé roky k největším podporovatelům ochrany saoly,“ říká
Barney Long, ředitel ochrany druhů v organizaci Global Wildlife Conservation (GWC) a
člen řídící komise Saola Working Group. „Současné snahy představují poslední
příležitost, jak zachránit saolu před vyhynutím. Zoologické zahrady jsou nesmírně
důležitou součástí tohoto úsilí, a to nejen v otázce finančních prostředků, ale rovněž
z technického hlediska. Přinášejí odbornost a znalosti, které budeme potřebovat, aby
odchyt, transport, péče a chov těchto zvířat v lidské péči probíhaly bezpečně a
efektivně.“
Od objevu toho druhu bylo z přírody odchyceno pouhých přibližně 10 saol. Všechny byly
odchyceny obyvateli vesnic v Laosu a Vietnamu. Bez profesionální veterinární a
chovatelské péče však tato zvířata přežila nanejvýš pouhých několik měsíců. Poslední
odchycení saoly bylo zdokumentováno v roce 2010.
Biologové saolu v přírodě od jejího objevení vyfotografovali pouze pětkrát, a to vždy jen
prostřednictvím fotopastí – dvakrát v Laosu a třikrát ve Vietnamu. Nejnovější fotografie
byla pořízena v roce 2013, kdy fotopast Světového fondu na ochranu přírody (WWF)
zachytila saolu v rezervaci Quang Nam Saola Reserve ve středním Vietnamu. Byl to první
snímek saoly v přírodě po více než 15 letech. Tyto kopytníky je velmi těžké v přírodě
nalézt. Důvodem je jejich nízký počet a skrytý způsob života, pro které získala přezdívku
asijský “jednorožec”.
Saola Working Group ve spolupráci s vietnamským ministerstvem zemědělství a rozvoje
venkova zvolilo za místo pro výstavbu prvního centra na chov saoly na světě Národní
park Bach Ma ve Vietnamu.
Saola Working Group (SWG)
Saola Working Group spolupracuje na ochraně saoly v jejím přirozeném prostředí a na
budování pozice saoly jakožto vlajkového druhu pro ochranu biologické i kulturní
rozmanitosti celého Annamského pohoří. Saola Working Group je součástí expertní
skupiny pro asijské volně žijící kopytníky v rámci IUCN Species Survival Commission.
SWG byla založena v roce 2006 v reakci na potřebu neodkladného, soustředěného a
koordinovaného úsilí na záchranu saoly před vyhubením.
Více na https://www.savethesaola.org/.
Global Wildlife Conservation (GWC)
GWC usiluje o zachování rozmanitost života na Zemi tím, že chrání divokou přírodu a
divoká zvířata a podporuje strážce přírody. Svůj dopad maximalizuje prostřednictvím
vědeckého výzkumu, průzkumu biologické rozmanitosti, ochrany přírodních stanovišť,
správy chráněných území, zamezování nelegálního nakládání s volně žijícími živočichy,
obnovy populací ohrožených druhů atd.
 
Více na http://globalwildlife.org
Kontaktní osoby:
 Mgr. Erich Kočner, prezident USZOO, ředitel Zoo Košice, kocner@zookosice.sk,
+421 557 968 022
 Ing. Roman Horský, ředitel Zoo Zlín, romanhorsky@zoozlin.eu
 Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, director@zoopraha.cz
 Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, info@zoo-ostrava.cz
 Lindsay Renick Mayer, Global Wildlife Conservation,
lrenickmayer@globalwildlife.org, 202-422-4671