Menu

Den oceánů pondělí 8. června 2020

Dne 8. června si připomínáme Světový den oceánů. Oceány mají životadárnou roli pro celou naši planetu. Vlivem nadměrného rybolovu, znečištění, ničení biotopů a klimatických změn dochází ke ztrátám biologické rozmanitosti v oceánech. U této příležitosti vás dnes v Zoo Hodonín čeká komentované krmení mořských živočichů v 11:00 v pavilonu akvárií. Dále se návštěvníci mohou těšit na tematický vědomostní kvíz o ceny, jehož otázky si mohou zodpovědět po celou otevírací dobu, tedy od 9:00 do 19:00! Návštěvníkům bude také představena kampaň WhichFish. Ta byla vyhlášena Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) na období 2020 – 2021 a je zaměřena na mořské ryby a udržitelný rybolov.