Projekt na ochranu mořských želv je v ohrožení

V ohrožení se ocitl projekt na záchranu mořských želv, který na severovýchodě ostrova Borneo již od roku 2014 provozuje jednatřicetiletá bioložka Hana Svobodová z Prahy. Cílem projektu, jehož garantem se v lednu letošního roku stala Zoo Hodonín, je redukovat nelegální prodej želvího masa, vajec určených ke konzumaci a také želvoviny, z níž se vyrábějí především šperky.

Aktivity projektu, jehož součástí je také přímá ochrana želv a líhních pláží a osvětová práce s místními dětmi i dospělými, se uskutečňují konkrétně v indonéské oblasti Berau, jež je osmým největším líhništěm jednoho z nejohroženějších druhů želv na světě – karet obrovských. Už od samého počátku autorka a realizátorka projektu spolupracuje se skupinou místních ochranářů rovnou na třech ostrovech této oblasti.

„Jejich práci považuji za vzorovou. Pomáhají mi konzultovat a zlepšovat ochranu ještě i na jiných místech,“ pochvaluje si práci svého týmu Hana Svobodová. To se však začátkem října, týden po jejím odletu z Indonésie a návratu do České republiky, změnilo. „Dostala jsem zprávu o ukončení přílivu finančních prostředků ze strany německé nadace, která projekt dlouhodobě podporovala. Pravidelná měsíční dotace od ní pokrývala především platy ochranářů, bez jejichž práce by projekt neměl smysl,“ uvádí Svobodová, podle níž by dopad okamžitého ukončení projektu byl fatální. „Opustit ostrovy by znamenalo nechat přes patnáct tisíc vajec mořských želv měsíčně napospas zlodějům,“ říká.

V současné době projekt pokračuje dál a pro jeho záchranu hodlá Svobodová, která se věnuje želví problematice od dětství a zasvětila jí celý profesní život, udělat maximum. Avšak částka, již měsíčně potřebuje k pokrytí nákladů na udržení projektu, je horentní. V říjnu do něj vložila vlastní úspory a pro zajištění dalšího provozu založila neziskovou organizaci, díky níž bude jednodušší projekt podpořit. Nyní se snaží sehnat dlouhodobé podporovatele. Navštěvuje žáky i studenty škol po celé republice, aby je, ale i veřejnost, seznámila s celou problematikou i s možnostmi, jak projektu pomoci.

Populace všech sedmi druhů mořských želv podle výzkumů strmě klesají. Některé jsou považovány za kriticky ohrožené. Nejhorší stav je právě v Indickém oceánu, kde želví populace na mnoha místech již úplně zmizely. „Mnohá nebezpečí jsou přirozená. Největší problém ovšem představuje přímý sběr želvích vajec a zabíjení samic pro maso,“ zdůrazňuje Svobodová. „Pomoci lze nejen finančně, ale třeba i tím, že se návštěvníci zmíněných destinací budou chovat zodpovědně,“ dodává.

Mořské želvy jsou více než 100 milionů let stará skupina plazů adaptovaná na život v oceánu, kde plní unikátní a klíčové ekologické funkce. Zmínit můžeme například jejich zásadní roli ve fungování ekosystémů korálových útesů. Karety pravé významně regulují nárosty mořských hub (hlavní složka jejich potravy) na útesech. Tím přímo ovlivňují složení, strukturu a druhovou rozmanitost těchto ekosystémů.

Více o problematice na: www.morskezelvy.cz

Pokud byste měli zájem projekt podpořit, ozvěte se přímo Haně Svobodové na email hanka.sauria@seznam.cz nebo přispějte na https://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/.

Za každou pomoc děkujeme.