Vyjádření Unie českých a slovenských zoologických zahrad k odstranění drápů u nelegálně chovaného bílého tygra

Bílý tygr v zařízení Tierart, ilustrační foto FOUR PAWS

Unie českých a slovenských zoologických zahrad (dále UCSZOO) reagovala dnes na další znepokojivé zjištění Ministerstva životního prostředí ČR, které v úterý 5. prosince odebralo zabaveného nelegálně chovaného bílého tygra ze soukromého chovu Karla Vémoly. Při kontrole zdravotního stavu před odjezdem do záchranného centra Tierart organizace FOUR PAWS v Německu totiž bylo zjištěno, že zvíře má chirurgicky odstraněny všechny drápy
na předních končetinách.

Předchozí držitel to zdůvodnil tím, že zvíře mělo v drápech zánět, a proto je bylo nutné odstranit. Soukromý veterinární lékař ale uvedl, že při zánětu se odstraňuje pouze zanícený dráp, a nikoliv všechny drápy na obou končetinách. Ministerstvo životního prostředí proto upozornilo Státní veterinární správu, která prověří, zda nedošlo k porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Podle prezidenta UCSZOO a zároveň ředitele Zoo Olomouc Radomíra Habáně může odstranění drápů zvíře nenávratně vážně handicapovat: „Nejsme orgánem ve věci činným, tudíž neanalyzujeme, kdy, kým a za jakých okolností byly zvířeti drápy odstraněny, to necháme na jiných. Zveřejněná zpráva nás však velmi pobouřila, zvláště v období, kdy se připravuje úprava zákona o zoo. Pevně věřím, že připravované změny v zákoně o zoo přispějí k vyšší ochraně zvířat, aby se podobné případy v budoucnu již neopakovaly.“

Neexistuje totiž žádné zdravotní hledisko, které by tento postup v takové míře obhajovalo. Když se na velké kočkovité šelmě spáchá obdobný čin, nevratně se stigmatizuje, přijde o část své přirozenosti, protože drápy zastávají mnohé funkce v životě těchto zvířat. „Pokud se k odstranění drápů přistupuje z důvodu zmírnění dopadu při kontaktu majitele se šelmou, který si z divokého zvířete dělá „plyšovou hračku“, upřednostní se tak zájem lidský před zájmem zvířecím. Současně se majitel dopouští porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ dodává prezident unie.

Tygřice Ramba byla zabavena z chovu Karla Vémoly, který nebyl schopen prokázat původ a legální způsob nabytí zvířete chráněného podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Účelem Úmluvy CITES je ochrana ohrožených druhů a regulace obchodu s nimi.