Kampaně EAZA

Zoologická zahrada Hodonín se pravidelně připojuje k záchranným aktivitám, které vyhlašuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Ty jsou zacíleny buď na konkrétní oblast (jihoamerické deštné lesy, Madagaskar, jihovýchodní Asie apod.) či na skupiny zvířat, kterým hrozí vyhubení (tygři, želvy, nosorožci, obojživelníci…). Kampaně mají za cíl seznámit širokou veřejnost s danou problematikou, získat finanční prostředky na konkrétní záchranné projekty, příp. poskytnout náměty, jak mohou lidé sami pomoci.

Kampaň „Which fish?“

Kampaň vyhlášená Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) na období 2020 – 2021 nese název „Which fish?“ a po následující dva roky se zaměří na mořské ryby a udržitelný rybolov.

Zvláště v posledních letech dochází k devastaci mořských ekosystémů, pokud vše půjde stejným tempem, může dojít již v roce 2050 ke kolapsu mořských ekosystému. Největšími hrozbami jsou nadměrný rybolov, destruktivní rybolovné praktiky, znečištění a klimatické změny.

Cílem kampaně jsou především tyto oblasti

1) VEŘEJNOST

Některé druhy mořských ryb jsou nadměrně loveny. To vede k postupnému snižování úlovků, odlovování menších jedinců, kteří se ještě nerozmnožili a ke zvyšování množství energie, která je potřeba k lovu. Postupně tak dochází k vylovování některých druhů a ohrožení jejich existence. především jejich udržitelnou spotřebou, tzn. využíváním těch druhů, které nejsou ohroženy intenzivním rybolovem.

2) ZOO

Mořské ryby, ale i další mořští živočichové jsou využíváni jako krmivo pro zvířata nebo jeho součást. Kampaň „Which fish?“ vyzývá kurátory, zoology a další pracovníky organizací, které využívají mořské ryby jako krmení, k přehodnocení složení druhů, množství a kvality mořských ryb využívaných ke krmení jejich zvířat. Cílem je zvýšit počet udržitelných druhů mořských ryb (tedy těch, které nejsou nadměrně loveny) a to nejen po dobu trvání kampaně.

3) AKVÁRIA:

Kampaň „Which fish?“ by chtěla docílit toho, aby zoologické zahrady a akvária vzájemně více spolupracovaly a vytvořily v rámci svých chovů komplexní kolekci druhů mořských ryb a chovné programy pro jednotlivé druhy.

Jak může pomoci každý z nás?

Kontrolujte při nákupech složení výrobků a preferujte ty, které obsahují udržitelné druhy mořských ryb, které nejsou nadměrně loveny, ale jsou naopak loveny šetrnými způsoby rybolovu. Sdílejte na sociálních sítích informace o kampani, aby se o této problematice dozvědělo více lidí.

Více o kampani: https://whichfish.eu/