Dobrovolnictví

Chcete se stát dobrovolníkem v naší  zoologické zahradě? Od dubna  2017 se můžete prostřednictvím dobrovolnické činnosti zapojit přímo do rozmanité škály aktivit v naší Zoo. 

Náplň dobrovolnické činnosti je různorodá. Můžete se podílet na nejrůznějších aktivitách, vše v závislosti na vašich možnostech, znalostech a dovednostech. Jedná se o pomoc při organizaci akcí pro veřejnost, zajišťování vzdělávacích aktivit a zájmových kroužků. Dále při ošetřování zvířat, úklid výběhu, areálu zoo apod.

Co vám to přinese?

Ačkoliv je dobrovolnická služba bezplatná a dobrovolníci nedostávají za svou práci žádnou finanční odměnu, důvodů proč se stát dobrovolníky je celá řada. Dobrovolnictví  vám může  obecně přinést osobní rozvoj, nové zkušenosti, dovednosti  a také odbornou praxi, kterou můžete zahrnout do životopisu.  Činnost v atraktivním prostředí zoologické zahrady vás v mnoha směrech obohatí,  přinese zajímavé zážitky a  pomůže vám poznat zoologickou zahradu z jiného úhlu pohledu a podílet se na jejím chodu. V neposlední řadě je to smyslupně strávený volný čas a radost z nezištné pomoci.

Jak se stát dobrovolníkem?

Zájemci mohou své nabídky posílat na emailovou adresu vyuka@zoo-hodonin.cz. V předmětu emailu uveďte DOBROVOLNÍK. Dobrovolníci by měli být komunikativní, příjemného vystupování a starší 15 let. Výhodou jsou i předchozí zkušenosti s prací s lidmi či zvířaty. Do mailu tedy nezapomeňte uvést vaše dosavadní zkušenosti a časové možnosti.  Poté co projdete povinným zaškolením a podepíšete dobrovolnickou smlouvu, můžete začít. Případné dotazy vám odpoví koordinátorka dobrovolníků Mgr. Iva Uhrová na telefonním čísle +420 724 298 998.