Menu

Poslání

 

Poslání moderních zoologických zahrad

Původním účelem zoologických zahrad bylo především seznámit návštěvníka s co největším počtem různých druhů zvířat. Zvířata byla často chována v naprosto nevyhovujících podmínkách malých ubikací. K významné změně došlo v poměrně nedávné době a zoo se dnes mění nejen ve významná centra odpočinku a vzdělání, ale je zde  kladen důraz i na vědecký výzkum a záchranu ohrožených druhů živočichů.  Důkazem této snahy jsou dva záchovné programy evropských zoologických zahrad známe pod zkratkou EEP a ESB (obdobný program mají také americké zoologické zahrady). Mezi hlavní cíle moderních zoologických zahrad tak patří chov a rozmnožování ohrožených druhů živočichů, programy na jejich zpětné vysazování do přírody (tzv. ex - situ projekty) i  ochrana zvířat  in -situ, tedy v místě jejich původního výskytu.  K velkým změnám došlo i v rámci prostředí zoo. Namísto vystavování jednotlivých zvířat se snaží zoologické zahrady prezentovat celé skupiny živočichů v ubikacích,  co nejvíce napodobujících jejich přirozené prostředí. Díky existenci zoologických zahrad se podařilo zachránit již řadu vymírajících nebo zcela v přírodě vyhubených druhů. Patří k nim např. kůň Převalského, zubr, jelen milu, přímorožec arabský a šavlorohý. Samozřejmostí je vedení plemenných knih ohrožených druhů.