Menu

Projekty ochrany přírody

 

Zoo Hodonín podporuje in situ  projekty a programy na záchranu ohrožených druhů zvířat. V roce 2020 mezi ně patří:

-The Kukang Rescue Program, který se zabývá ochranou outloňů váhavých v Indonésii.

- Projekt Altaica, zaměřený na ochranu tygra ussurijského.

- Internation rhino foundantion, projekt na  záchranu nosorožců ve volné přírodě. https://rhinos.org/

- Big life foundation, projekt zaměřený na ochranu afrických druhů. https://biglife.org/

 

The Kukang Rescue Program

Kukang je indonéský název pro chráněný druh poloopice outloně váhavého Nycticebus coucang. Cílem programu je ochrana tohoto druhu v Indonésii, se zaměřením na oblast severní Sumatry, kde se tento druh přirozeně vyskytuje. „Outloni váhaví patří v současné době (2016) podle Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN mezi druhy ohrožené vyhubením a podle Zákona č. 5 Indonéské republiky o ochraně živých zdrojů a ekosystémů z roku 1990, známého více pod názvem Zákon o zachování přírody č. 5, jsou tzv. „Absolutně chráněným druhem“.“ Podle tohoto zákona je jakékoli obchodování s tímto druhem zakázáno, ale přesto je to jeden z nejvíce obchodovaných druhů savců v Indonésii vůbec, který je prodáván převážně jako domácí „mazlíček“. Ostatní hrozby, jakými jsou ztráta životního prostředí a vybíjení jako škůdců zemědělských plodin, jsou v jejich případě zastíněny právě intenzivním ilegálním obchodem.

Outloň váhavý v rehabilitačního procesu (Zdroj: Čižmářová, 2016)

The Kukang Rescue Program snaží na tuto situaci reagovat. Smyslem programu je ochrana outloňů v Indonésii se zaměřením na oblast severní Sumatry, kde se tento druh přirozeně vyskytuje. Posláním programu je minimalizace výskytu outloňů na trzích se zvířaty, kde stresovaná zvířata často podléhají infekcím, které outloně často postihují potom, co jim obchodníci vytrhají zuby, aby nemohli pokousat své nové majitele a stali se tak „vhodnějšími mazlíčky“. The Kukang Rescue Program se tak snaží minimalizovat fyzické i psychické utrpení zvířat, která jsou držena v absolutně neodpovídajících podmínkách zvířecích trhů.

Záměrem programu je oslabení nelegálního obchodování s outloněm váhavým v provincii Severní Sumatra a umožnění efektivnějšího vymáhání daných zákonů. Základním kamenem dosažení cílů programu je provoz záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené jedince. Tento krok reaguje na doporučení Dr. Chrise R. Shepherda, regionálního ředitele organizace TRAFFIC pro jihovýchodní Asii, který se problematikou ilegálního obchodu s volně žijícími zvířaty hojně zabývá a uvádí, že absence tohoto zařízení je velkou překážkou pro příslušné orgány při efektivním vymáhání daných zákonů.

Je potřeba začít jednat ihned, dokud má tato situace stále rozumné řešení, a tím podpořit snahu organizace IAR (International Animal Rescue), která provozuje obdobné záchranné a rehabilitační centrum na ostrově Jáva. O nutnosti zásahu vypovídá také fakt, že na Sumatře obdobná stanice umožňující přijetí zabavených jedinců outloně váhavého do dnešní doby chyběla a vymáhání daných zákonů je problematické.

Záchranné a rehabilitační centrum The Kukang Rescue Program (Zdroj: Čižmářová, 2016)

The Kukang Rescue Program je koncipován jako komplexní program na ochranu outloně váhavého a svým rozsahem se v dané oblasti stává unikátním. Bere v potaz vážnost jednotlivých aspektů, kterými jsou masivní rozsah černého trhu s divokými zvířaty, potřeba existence zařízení pro zabavená zvířata, absence efektivního uplatňování daných zákonů a v neposlední řadě nutnost zvyšování povědomí a vzdělávání o ochraně přírody. The Kukang Rescue Program si dává za cíl detailně se zabývat každým tímto aspektem, a tím redukovat negativní vliv černého trhu na volně žijící populace.

 

Udržitelnost programu je definována především dlouhodobou efektivní a komplexní ochranou vybraného druhu, případně i dalších druhů zvířat, které činnost programu ovlivní.

 

více informací:

http://www.kukang.org/cz/

https://www.facebook.com/project.kukang/

 

 

 

Projekt Altaica – záchrana tygrů ussurijských

Pokles populace tygrů ussurijských ve volné přírodě je způsoben především pytláctvím, neboť z tygrů se vyrábějí různé ingredience pro čínské tradiční lékařství. Další příčiny jejich nízkého počtu jsou také úbytek jejich přirozeného prostředí a nedostatek potravy.

Projekt Altaica se v České republice zaměřuje především na osvětovou činnost pro veřejnost, jejíž cílem je upozornit na ohrožení tygrů ve volné přírodě. V rámci projektu probíhají vzdělávací přednášky a další akce pro veřejnost. Mezi ty stěžejní patří charitativní Běh pro tygry. V rámci podpory ochrany in situ projekt finančně podporuje záchrannou stanici v Rusku  - PRNCO Tiger center ( www.en.siberian-tiger.ru/ ), jejíž cílem je především ochrana tygra ussurijského, ale i řada dalších druhů , které v oblasti žijí.

www.altaica.cz

 

Internation rhino foundation – záchrana nosorožců

V současné době se na světě vyskytuje 5 druhů nosorožců, nosorožec tuponosý, dvourohý, indický, sumaterský a jávský. Všichni nosorožci patří mezi ohrožené druhy – hlavním důvodem je lov pro jejich rohy. Roh nosorožce je speciální útvar složený z keratinu (obdobně jako lidské nehty či vlasy). Žádné jiné zvíře podobnou věc na těle nemá, lidé mu proto odedávna připisují zvláštní účinky, které však nebyly nikdy prokázány.

Mezinárodní nadace IRF bojuje o přežití nosorožců od roku 1989. V pěti zemích na dvou kontinentech podporuje životaschopné populace pěti zbývajících druhů nosorožců. Intenzivní úsilí proti pytláctví má povzbudivé výsledky.

 www.rhinos.org/

 

Spolupráce Zoo Hodonín a CCBC

CCBC (Czech Coalition for Biodiversity Conservation) je sdružení nevládních organizací, které se společně snaží o ochranu biodiverzity v nejrůznějších koutech světa. Vytváří prostor pro vzájemnou spolupráci, který umožňuje sdílet získané vědomosti a zkušenosti nejen z oblasti ochrany přírody a environmentální výchovy. V současné době působí 11 sdružených organizací na 4 kontinentech světa, přes Střední Ameriku, Evropu, Afriku až po JihovýchodNÍ Asie.

Vzdělávací centrum Zoo Hodonín ve spolupráci se CCBC vytváří výukové programy a akce pro veřejnost propagující a podporující projekty  sdružené v CCBC.

https://ccbc.cz/ccbc-do-skol/