❗ V pondělí 2. října 2023 bude Zoo Hodonín z technických důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Zoologická zahrada Hodonín upozorňuje návštěvníky, že v pondělí 2. října 2023 bude pro veřejnost z technických důvodů uzavřena.

Provozní doba během následné rekonstrukce vstupního areálu zůstane zachována denně v obvyklých časech.

Děkujeme za pochopení.

Návštěvní řád

Návštěvníci Zoologické zahrady Hodonín vstupem do areálu zoo souhlasí s tímto Návštěvním řádem a jsou povinni se podle něj řídit. V případě jeho hrubého porušení si Zoo Hodonín vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění areálu.

NEKRMTE ZVÍŘATA

Nevhodným krmením jim můžete způsobit zdravotní potíže. Krmit smíte jen vybrané živočišné druhy, a to výhradně krmivem zakoupeným u nás. Krmení zvířat pouze na vlastní nebezpečí.

NERUŠTE ZVÍŘATA

Každé zvíře potřebuje čas na odpočinek a spánek, respektujte to.

NESAHEJTE NA ZVÍŘATA! NESTRKEJTE RUCE PŘES PLETIVO!

Vaše neukázněnost by mohla skončit vážným úrazem.

KOUŘENÍ JE POVOLENO POUZE NA VYMEZENÉM MÍSTĚ, KTERÉ JE OZNAČENO NA MAPĚ ZOO HODONÍN.

CHOĎTE PO VYZNAČENÝCH CESTÁCH, NEHLUČTE A NEPŘELÉZEJTE HRAZENÍ!

NEVSTUPUJTE SE PSY ANI JINÝMI ZVÍŘATY! ROVNĚŽ JE ZAKÁZÁN VSTUP S BICYKLY, KOLEČKOVÝMI BRUSLEMI, SKATEBOARDY, ODRÁŽEDLY, APOD.!

POUŽÍVÁNÍ PRŮLEZEK A OSTATNÍCH ATRAKCÍ POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

DĚTI DO 12 LET SMĚJÍ DO ZOO POUZE V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY!

VISITOR RULES

When entering Hodonín Zoo, visitors agree to and must follow the Visitor Rules. If you violate the Visitor Rules, Hodonín Zoo reserves the right to ask you to leave.

DO NOT FEED ANIMALS

Improper feeding can lead to health issues. Therefore, you can only feed selected animals exclusively with feed purchased from us. Feeding animals is at your own risk.

DO NOT DISTURB ANIMALS

Every animal needs time to rest and sleep, respect it.

DO NOT TOUCH ANIMALS! DO NOT REACH INTO ENCLOSURES!

Your negligence could result in a serious injury.

SMOKING IS ALLOWED ONLY IN DESIGNATED AREA MARKED ON THE HODONÍN ZOO MAP.

ONLY WALK ON MARKED PATHS, MAKE NO NOISE, AND DO NOT CLIMB OVER BARRIERS!

DOGS AND OTHER ANIMALS ARE NOT ALLOWED! ALSO, NO BICYCLES, ROLLERBLADES, SKATEBOARDS, PUSHBIKES, ETC.!

USE OF THE PLAYGROUND AND OTHER ATTRACTIONS IS AT YOU OWN RISK!

CHILDREN UNDER THE AGE OF 12 MUST BE ACCOMPANIED BY AND ADULT!