Děti a školy

Nabízíme výukové programy pro mateřské, základní a střední školy.

Přes prázdniny pořádáme pro děti příměstské tábory v zoologické zahradě.

V průběhu školního roku probíhá přírodovědný kroužek.