Spolupráce s CCBC

CCBC (Czech Coalition for Biodiversity Conservation) je sdružení nevládních organizací, které se společně snaží o ochranu biodiverzity v nejrůznějších koutech světa. Vytváří prostor pro vzájemnou spolupráci, který umožňuje sdílet získané vědomosti a zkušenosti nejen z oblasti ochrany přírody a environmentální výchovy. V současné době působí 11 sdružených organizací na 4 kontinentech světa, přes Střední Ameriku, Evropu, Afriku až po JihovýchodNÍ Asie.

Vzdělávací centrum Zoo Hodonín ve spolupráci se CCBC vytváří výukové programy a akce pro veřejnost propagující a podporující projekty  sdružené v CCBC.

Více na: www.ccbc.cz