Kontrola krajské a státní veterinární správy nařčení anonymů o týrání zvířat v zoo neprokázala

Zoologická zahrada Hodonín se v žádné ze svých činností nedopustila porušení zákona. Takový je závěr kontroly, která se v zařízení uskutečnila dne 15. 1. 2015 na základě několika anonymních udání poslaných v prosinci minulého roku na ministerstvo životního prostředí, jež je postoupilo dalším příslušným orgánům. V nich byla zoo nařčena z toho, že nedodržuje zákon na ochranu zvířat proti týrání, a to především bezdůvodným a nehumánním utrácením psů v útulku i zvířat přímo v zahradě, i z dalších věcí týkajících se například kvality a uskladnění krmiva, špatného ustájení zvířat apod. Tříčlenná komise, složená ze zástupců Krajské veterinární správy Brno, Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, však všechna uvedená nařčení shledala jako neoprávněná.

„Prověřovali jsme jednotlivé činnosti, kdy jsme kontrolovali veškerou dokumentaci zoo, činnost privátního veterinárního lékaře, stav krmiv, prostor pro chov zvířat a další. V době kontroly jsme neshledali žádné porušení veterinárního zákona ani zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ prohlásil ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy Brno, Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Ivan Přikryl, který práci komise řídil.

Podle ředitele zoo Martina Kruga šlo o hloubkovou kontrolu, která se zaměřila nejen na jednotlivé body anonymního udání, ale kontrolovaly se i další věci, které s udáním souvisely, tedy příjemky, výdejky, evidence. „Samozřejmě se hlavně kontrolovalo, jak dochází k utrácení či vyřazování zvířat. Na základě evidence, veterinárních záznamů i deníku vedeném na útulku bylo jednoznačně konstatováno, že jsme nepochybili a nedopustili se tak žádného přestupku ani porušení zákona,“ řekl ředitel zoo, který už v prosinci podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu.

„Věc je zatím v šetření, v tuto chvíli nevím, jak případ bude uzavřen. Vzhledem k výsledkům kontroly, která naše pochybení neprokázala, však věřím, že veškerá nařčení budou shledána jako neoprávněná a podezření, že došlo k pomluvě, se ukáže jako opodstatněné,“ uvedl Martin Krug. 

Bohuna Mikulicová