Duben byl v zoo ve znamení oslav Dne Země

Den Země pro školy

Speciální dubnové nabídky tématického programu v zoo využilo 28 tříd základních škol. Připojily se především hodonínské školy, ale přijeli i žáci z Moravského písku, Čejkovic nebo Břeclavi. Děti si mohly ověřit své znalosti o přírodě ve vědomostní stezce a vyzkoušet své dovednosti v několika praktických úkolech. Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků a ocenění těch nejúspěšnějších. Odměnou pro všechny soutěžící byla drobná upomínka a prohlídka zoo. „Každý rok hledáme možnosti, jak se připojit k oslavám Dne Země a tak jsme rádi využili této příležitosti. Děti se při soutěžích pobavily a zároveň se dozvěděly plno nových informací, bylo to pro nás všechny příjemně a smysluplně strávené dopoledne“, říká učitelka ZŠ Mikulčice Dana Bohunská.

S realizací soutěžních disciplín pomáhali žáci ISŠ Hodonín a Gymnázium Strážnice, kterým tímto děkujeme za spolupráci.

Den Země pro veřejnost

Soutěžní odpoledne na téma „Všemi smysly“ připravili pořadatelé hodonínského Dne Země jimiž byli již tradičně Město Hodonín, SVČ – Ekocentrum Dúbrava, zoologická zahrada a jejich partneři. Soutěžní stezka vedla od areálu U Červených domků sousedícím se zoologickou zahradou po Ekocentrum, kde obdrželi soutěžící na závěr odměnu. Děti při plnění úkolů zapojily všechny smysly. Vyzkoušely si, jak voní bylinky, poznávaly zvuky zvířat nebo pozorovaly části živočichů a rostlin pod lupou. Atmosféru celého odpoledne doplnila skupina Country Band SDU.

Cestopisná přednáška Indonéská džungle

O zážitky se setkání s orangutany i místní kulturou se podělili pracovníci Zoo Hodonín. Promítání a poutavé povídání bylo okořeněno ochutnávkou místních nápojů. Přednáška byla věnována také problematice palmového oleje a ohrožení tamní přírody. Tato akce proběhla v rámci zapojení Zoo Hodonín do Koalice proti palmovému oleji. Koalice je platforma sdružující organizace i jednotlivce, která přispívá ke snížení nadbytečné spotřeby palmového oleje v ČR.

Den věnovaný Zemi se každoročně koná 22. dubna. Spadá do období jarní rovnodennosti, ale z původních oslav jara se vyvinulo moderní pojetí ekologicky motivovaného svátku. Upozorňuje především na dopady ničení životního prostředí.

Iva Uhrová