Narodila se dvojčata tamarína žlutorukého

Máme 2 nová mláďata tamarína žlutorukého! Devítiletá samička porodila koncem srpna a jedná se již o její 15. porod. V přírodě se rodí dvojčata nejčastěji, tak tomu bylo vždy i u této tamarínky, až na jednu výjimku, kdy přivedla na svět trojčata. Dvojice mláďat se má čile k světu, jejich rodiče se o ně vzorně starají a s péči pomáhají i další členové rodiny. Návštěvníci je tak mohou nejčastěji vidět, jak se vozí na zádech svého otce, dědečka nebo starších sourozenců, kteří záhy po porodu přejímají hlavní péči o potomky. Matka mláďata přebírá pouze na kojení.

„Největší chůvou ve skupině je trpělivý dědeček. Do nošení se ale zapojují také starší sourozenci, což je důležité pro jejich budoucí dobrý vývoj. Získají tak zkušenosti s péči o potomky, které se jim mohou v budoucnu hodit. Tamaríni žijí v přírodě v rodinných tlupách, kde základ tvoří rodičovský pár, ti jediní ve skupině se páří. Proto není problém, jako u jiných druhů, ponechat v jedné skupině odrostlá mláďata s rodiči, aniž bychom se museli obávat příbuzenského křížení“ vysvětluje ošetřovatelka Jitka Ebertová , pro kterou jsou tamaríni srdeční záležitostí. „Starám se o ně od doby, kdy začala zoo tamaríny žlutoruké chovat, což bylo v roce 2005. První léta se odchovy příliš nedařily. Změnilo se to až po výměně chovného páru a upravení krmiva a doplňků stravy. Člověk si k opičkách vytvoří bližší vztah než například k plazům, které mám také na starost. Je úžasné pozorovat jejich bohatý sociální život a to jak spolu komunikují“ říká ošetřovatelka.

Tyto drápkaté opičky patří mezi kriticky ohrožený druh. Ve volné přírodě se vyskytuje v nížinných i horských pralesích Brazílie Guiany a Surinamu. Typickým znakem je žluté zbarvení končetin, zbytek těla je černý s drobným žíháním na hřbetě. Tento druh tamarína získal vědecký název Saguinus midas podle  jména bájného krále Midase, který měnil po dotyku všechno ve zlato. Tamaríni žlutorucí jsou zvířata s denní aktivitou. v lidské péči se dožívají až 15 let. Celý den tráví převážně v korunách stromů, z místa na místo se pohybují v korunách stromů odkud slézají jen zřídka kdy. Do jídelníčku tamarínů patří nejrůznější plody, semena, vajíčka, hmyz a drobní obratlovci.

Tamaríny žlutoruké najdou návštěvníci hodonínské zoo v pavilonu primátů, kromě tohoto druhu tamarínu chová zoo také tamaríny vousaté a pinčí.