V zoo proběhla odborná komise šelem a primátů

Zoo Hodonín se stala pořadatelem zasedání několika odborných komisí věnovaných problematice chovu šelem a primátů. Garantem těchto zasedání je Unie českých a slovenských zoologických zahrad, jejímž členem je vedle dalších devatenácti českých a slovenských zoo i hodonínská zahrada.

Zasedání, kterého se zúčastnilo přes sto pracovníků zoologických zahrad z řad ředitelů, zoologů i chovatelů, proběhlo ve dnech 9. – 12. dubna v konferenčním sále ve vinařské vesničce Nechory v Prušánkách. Během těchto čtyř dnů si zúčastnění vyměňovali zkušenosti, vyslechli několik přednášek a zavítali také na individuální prohlídky do zoo. S ohledem na účast zahraničních hostů z Chorvatska, Slovinska, Ruska a Madagaskaru probíhala část jednání také v angličtině a ruštině.