Záchranný program Kukang se zapojil do rozvojové pomoci na Sumatře!

Záchranný program Kukang se zapojil do rozvojové pomoci na Sumatře! Díky grantu MZV ČR proběhlo vzdělávání a práce s farmáři, kteří tak nyní začínají chránit ohrožené druhy zvířat.

Záchranný program Kukang usilující především o ochranu outloňů váhavých a dalších druhů živočichů před nelegálním obchodem v Indonésii v loňském roce uspěl v žádosti o grant na rozvojovou pomoc na severu indonéského ostrova Sumatra. Díky tomuto grantu mohl program podpořit osvětu a vzdělávání dětí ve třech vesnicích na severu Sumatry a pomoci místním farmářům vytvořit metodiku udržitelné produkce kávy s ochranářským příběhem. Většina těchto aktivit na podporu vzdělání a živobytí místních komunit je motivována především snahou o ochranu ohrožených a chráněných druhů živočichů obývajících deštný prales v okolí těchto vesnic.

Záchranný program The Kukang Rescue Program, který na ostrově Sumatra v Indonésii usiluje o omezení obchodu se zvířaty, a především pak o ochranu outloňů váhavých, se v rámci svých aktivit zaměřuje i na podporu místních komunit. „Naším hlavním záměrem v práci s místními komunitami je, aby tito lidé kvůli zvýšení svých příjmů nemuseli lovit chráněné druhy živočichů, jako jsou outloni, luskouni, orangutani, zoborožci a další, a ničit jejich přirozené prostředí. Snažíme se jim nabídnout alternativu s jasným finančním přínosem, která z nich naopak udělá ochranáře zvířat,“ říká ředitel záchranného programu Kukang František Příbrský. V rámci této komunitní spolupráce a rozvojové pomoci se záchrannému programu Kukang jménem jeho mateřské indonéské nadace PASAL Foundation a prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Jakartě podařilo získat grant „Malý lokální projekt (MLP)“ Ministerstva zahraničních věcí ČR. Projekt na cca 320 000,- Kč s názvem „Podpora tří komunit na severu ostrova Sumatra pomocí environmentálního vzdělávání, šetrné produkce kávy a ochrany ohrožených druhů zvířat“ byl oficiálně ukončen poslední říjnový den tohoto roku. Nyní je tak možné zhodnotit jeho úspěšnost.

Grant MLP poskytl příležitost vytvořit ve vesnicích Bandar Baru, Kuta Male a Basukum informační centra pro místní obyvatele, především farmáře a lovce, která pomáhají v jejich osvětě o ochraně přírody. Kromě toho bylo možné dovybavit anglicko-environmentální školy a knihovny vedené programem Kukang ve vesnicích Bandar Baru a Kuta Male potřebným nábytkem, notebooky, projektorem a dalšími materiály k výuce. Ve vesnici Basukum byla dokonce postavena zcela nová budova environmentální školy nazvaná „Škola na konci světa“. Kromě toho zástupci programu Kukang navázali dobré vztahy s představiteli vesnic, což umožní další aktivity programu v této oblasti a zajistí přízeň místních obyvatel. Díky finančním prostředkům od Ministerstva zahraničních věcí ČR mohl také započít ambiciózní projekt šetrného pěstování kávy značky „Kukang Coffee“, která pomůže zvýšit životní úroveň a finanční stabilitu farmářů a zároveň chránit ohrožená zvířata žijící v unikátním pralesním ekosystému Leuser. Tato ochrana zvířat bude spočívat v podpoře komunity v produkci kávy a jejím pro farmáře výhodném výkupu výměnou za závazný slib ukončení lovu chráněných zvířat.

Díky úspěšnému naplnění grantu došlo k okamžité materiální podpoře místních komunit. Z osvěty, spolupráce se záchranným programem Kukang a vzniku jedinečného modelu zapojení komunity do ochrany ohrožených zvířat pomocí šetrné produkce kávy však obyvatelé vesnic budou udržitelným způsobem profitovat i v dlouhodobém horizontu. Na základě této rozvojové pomoci komunitám by pak ve výsledku měly být chráněny divoké populace ohrožených druhů živočichů, které obývají okolní jedinečný a cenný pralesní ekosystém.

Velvyslanectví České republiky v Jakartě a Ministerstvu zahraničních věcí ČR patří velké poděkování za finanční podporu tohoto projektu. „Tento rozvojový projekt jsme vybrali na základě jeho dobré perspektivy, co se týče udržitelnosti vytyčených cílů. Pozitivní výsledky projektu přesahující omezený časový prostor pro realizaci MLP jsem viděl přímo na místě během své kontroly na Sumatře,“ dodává zástupce velvyslance České republiky v Indonésii Jakub Černý. Do podpory této aktivity se zapojila také Zoologická zahrada Hodonín. Dalšími partnery, kteří tento rozvojový projekt podpořili, jsou Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Zoo Liberec, Zoo Hodonín a Zoo Wroclaw.

Více o Kukang projektu