Zoo Hodonín se připojuje ke kampani EAZA Which fish

Zoologická zahrada Hodonín se pravidelně připojuje k záchranným aktivitám, které vyhlašuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Ty jsou zacíleny buď na konkrétní oblast či na skupiny zvířat, kterým hrozí vyhubení. Kampaně mají za cíl seznámit širokou veřejnost s danou problematikou, získat finanční prostředky na konkrétní záchranné projekty, příp. poskytnout náměty, jak mohou lidé sami pomoci.

Kampaň vyhlášená Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) na období 2020 – 2021 nese název „Which fish?“ a po následující dva roky se zaměří na mořské ryby a udržitelný rybolov.

Zvláště v posledních letech dochází k devastaci mořských ekosystémů, pokud vše půjde stejným tempem, může dojít již v roce 2050 ke kolapsu mořských ekosystému. Největšími hrozbami jsou nadměrný rybolov, destruktivní rybolovné praktiky, znečištění a klimatické změny.

Kampaň má 3 základní cíle. První je zacílení na širokou veřejnost a především na to, aby lidé konzumovali i jiné druhy ryb, než ty, které jsou v současnosti kvůli nadměrnému lovu již v ohrožení. Druhý cíl míří přímo na zoologické zahrady a na to , aby používaly jako krmivo pro zvířata co nejvíce  ryby z udržitelných chovů, tzn. ze sádek a ne z volného odlovu. Třetí oblast je zaměřena na velká mořská akvária, aby rozšířila sbírky o nové druhy a zvýšila tak jejich počty chovem v lidské péči.

Zoo Hodonín se zapojí do podpory kampaně především formou vzdělávacích aktivit a akcí pro veřejnost, které plánuje v průběhu následujících dvou let. Bližší informace o kampani najdete na www.whichfish.eu.