Demolicí začíná návrat psího útulku do Hodonína

Tento týden začala demolice bývalého psího útulku v blízkosti Zoologické zahrady Hodonín, poničeného tornádem. Navazovat bude očekávaná výstavba nového moderního zařízení. Stavební firma jej má předat do konce listopadu tohoto roku.

Provoz útulku jako samostatného zařízení byl zahájen v roce 1996. Hlavním důvodem jeho otevření bylo, že zoologická zahrada neměla možnosti zajišťovat a řešit neustálý přísun toulavých a ztracených psů. Během roku pak útulek přijímal obvykle 100 až 200 psů z města Hodonína a okolních obcí, naprostá většina nacházela průběžně díky adopcím nový domov, anebo se vracela k původnímu majiteli.

Zařízení však v červnu roku 2021 zasáhlo tornádo, jehož cesta vedla i touto částí Hodonína. „Poničilo útulek natolik, že nebylo možné jej nadále udržet v provozu. S velkorysou nabídkou přijmout okamžitě do péče všechny naše svěřence přišel Útulek pro opuštěná zvířata v Bulharech na Břeclavsku,“ uvedla tehdy vedoucí hodonínského útulku Šárka Krakovská.

Díky Nadačnímu fondu Pes v nouzi bylo ve stejném roce v zázemí zoo zřízeno pět záchytných kotců pouze pro potřeby Městské policie Hodonín. „Vloni jsme přijali do péče 46 chlupáčů, tři jsme nalezli uvázané přímo u zoo, narodilo se nám sedm štěňat a zbývajících 36 se potulovalo po Hodoníně. Většina odchycených psů se vrátila ke svým majitelům, jedenácti pejskům jsme po uplynutí karanténní lhůty našli nové domovy,“ uvedla ošetřovatelka Adéla Křížová a netajila se, že se na opětovnou práci se čtyřnohými přáteli člověka těší. „Útulek tady chybí, lidé na něj byli zvyklí a poptávka po umístění psů je stále velká, stejně jako zájem o adopce. Velký zájem veřejnosti byl i o venčení,“ dodala ošetřovatelka.

Budování nového útulku tak začíná ve třetím roce po tornádu. „S ohledem na všechny procesy, jednání s pojišťovnou, analýzu stávajícího stavu, vypracování projektové dokumentace, zajištění financí a výběrové řízení na zhotovitele stavby jde o přiměřený termín jako u podobných staveb poničených tornádem. Roli tady hraje i fakt, že nejde o rekonstrukci, ale o úplné zbourání a vybudování zcela nové stavby,“ vysvětlil ředitel Zoo Hodonín Martin Krug.

Zadavatelem a investorem stavby je Město Hodonín jako zřizovatel zoo. Vzniknout mají na stejném místě dvě jednopodlažní budovy, jedna správní a druhá provozní s třicítkou boxů různých velikostí. Součástí útulku budou i venkovní výběhy, sadové úpravy, protihluková stěna a příjezdová komunikace. Rozpočtová položka činila 42,5 milionu korun, vysoutěžená cena je 36 milionů, město se přitom uchází o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj až 27 milionů korun z programu Obnova obecního majetku po živelních pohromách, 8,5 milionu činí plnění pojišťovny a dary 4 miliony korun. Náklady města tak mají být minimální a nepočítá se s žádným financováním z úvěru.

Provoz útulku bude stejně jako v minulosti zajišťovat Zoo Hodonín, termín dokončení a předání stavby zhotovitelem je dle smlouvy o dílo stanoven nejpozději do konce listopadu tohoto roku.

Začátek demolice starého útulku
Začátek demolice starého útulku

Začátek demolice starého útulku

Začátek demolice starého útulku
Útulek bezprostředně po tornádu
Úklid útulku po tornádu

Ošetřovatelka Adéla Křížová u záchytných kotců

Torzo útulku před demolicí

Útulek před demolicí
Vizualizace nového útulku