Zoo přišla o mládě lva berberského

Druhý pokus o odchov mláděte lva berberského nebyl úspěšný. Po měsíci od porodu přišla samice do říje a ztratila mléko. Mládě, do té doby vitální, začalo ztrácet na váze a zesláblo.

Zoologové se snažili podáváním hormonů laktaci u lvice obnovit, ale bez výsledku. „Mládě bylo apatické a se známkami střevní infekce, proto jsme po dohodě s veterináři z humánních důvodů přistoupili k eutanázii,“ vysvětlila zooložka Zdenka Vavrysová a zároveň zdůraznila: „Určitě ale u samice nastal posun k lepšímu. Zatímco u prvního mláděte byla nejistá a bez laktace, o druhé se vzorně starala a lvíče prospívalo. To, že mladá lvice ztratí mládě není ničím neobvyklým, pokud by ale v dalším vrhu bylo více mláďat, bylo by to pro odchov optimálnější“.
Lev berberský byl již v přírodě vyhuben, přežívá jen díky záchovným programům v zoologických zahradách. Jeho odchov je z genetických důvodů náročnější. Mladý pár získala Zoo Hodonín vloni na jaře z Plzně a německého Neuwiedu. Existují přitom snahy o návrat tohoto druhu do rezervací prostřednictvím repatriačních programů.

Umělý odchov lvíčete, takzvaně na flašku chovatelé vůbec nezvažovali a v moderních zoo se neprovádí. Takové nepřirozené opatření by vedlo k nepoužitelnosti mláděte pro další chov, jeho obtížné socializaci a nutnosti další péče. Speciálně u lvů berberských je zájem o zachování druhu. Na snímku je chovný pár.

Návštěvníci budou postrádat také jednoho z dvojice psů hřivnatých. Zatím není k dispozici pitevní zpráva, existuje ale podezření na klíšťovou nákazu nebo mrtvici. Zoo má ale zájem pokračovat v chovu těchto zvířat a je již v kontaktu s koordinátorem pro získání chovného páru.